Naglas tiek naglotas paralēli jumtam katrā otrajā loksnes vilnī.