Jumta latu (50 x 50 mm) montāža jāsāk no jumta dzegas. Pirmais solis ir 340 mm. Pārējie soļi ir 369 mm līdz jumta korei. Pēdējais solis ir atkarīgs no jumta izmēra, bet nedrīkst būt lielāks par 369 mm. Jumta sānos no dzegas līdz korei montē tādu pašu brusu (50 x 50 mm).